beylikdüzü-kpss-kursu

beylikdüzü-kpss-kursu


KPSS A NEDİR?

KPSS – A KADROLARI GENEL YETENEK – GENEL KÜLTÜR VE ALAN BİLİMLERİ
Kamu personeli seçme sınavıdır. Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılır.
Sınava; Lisans (Dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar girebilmektedir. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanların, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapmaları, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutmaları gerekmektedir.
1-A Grubu Kadro Ne Demektir?
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar denir.
2- KPSS-A Her Yıl Yapılır mı?
KPSS – A her yıl yapılır.
3- KPSS A Grubu Sınavına Kimler Katılabilir?
KPSS – A kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. 2000`li yıllara kadar KPSS – A kadrolarına genel olarak İİBF, SBF, ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında değişiklikler olabilmekteydi. Ancak, KPSS` nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları Mühendislik Fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği), kimileri Fen / Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE), kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager ve ya Kimya Mühendislerinin (Sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir. Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, Mimarlık, Fen / Fen Edebiyat, Tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.
4- Gelecek Yıl Mezun Olacaklar da Bu Yıl Sınava Girebilir mi?
Sınava girildiğinde mezun olup olmama şartı aranmamaktadır. Mezuniyet şartı kadrolara başvuru esnasında gerektiği için sınava girebilirler. (Üniversite 3. sınıf öğrencileri de girebilir)
5- Mezuniyet Tam Olarak Ne Zaman Gereklidir?
A Grubu olarak tanımlanan kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvurulan tarihte mezun olma şartı aranır.
6- A Grubu Kadrolara Başvurmak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, bu kılavuzda yer alan KPSS puan türlerinden hangisini kullanacakları ile adaylarda arayacakları genel ve özel şartları ilanla kamuoyuna duyuracaklardır.
KPSS-A Grubu Kariyer Mesleklerine ilişkin kurumların aradığı şartlar her zaman aynı olmayabiliyor. Kimi kurum, sınava katılma şartı olarak genel yetenek genel kültür, yabancı dil testlerinin yanında mesleki testlerin farklı alanlarından belli puanlar almış olma koşulunu aramaktadır. Örnek: KPSSP47 (Devlet Personel Uz. Yrd. TBMM Uzman Yardımcısı)
Kimi kurum da sadece Genel Yetenek-Genel Kültür ve Yabancı Dil testlerinden belli puan almış olma şartını aramaktadır. Örnek: KPSSP4 DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) Uzman Yardımcılığı.
A GRUBU kadrolar diye bahsettiğimiz mesleklere girebilmeniz için öncelikle kurumların belirlemiş olduğu KPSSP 120 farklı puan türünün birinden (kurumun istemiş olduğu) geçerli puanı almak gerekir. Örnek; Kaymakam Adaylığı için İçişleri Bakanlığının belirlemiş olduğu KPSSP37 puan türünden yine kurumun sınav ilanında belirteceği baraj puanı almak zorundasınız. Yoksa bu sınava katılmanız mümkün olmayacaktır.
7- KPSS-A Grubu Sınavı İçin Yaş Sınırı Var Mıdır?
KPSS-A grubuna girişte yaş şartı aranmamaktadır; ancak kurumların kendi açtığı sınavlarda yaş şartı aranmaktadır. Bu yaş sınırını her kurum kendi belirlemektedir. Örneğin, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı için 35 yaş sınırdır.
8- KPSS-A Grubu Sınavına Başvurular ve Sınav Ne Zaman Yapılacaktır?
KPSS’ ye başvurular NİSAN ayının üçüncü ve dördüncü haftası içinde yapılmaktadır. Başvuru tarihleri bazen MAYIS ayının ilk haftasına kadar uzamaktadır.
9- KPSS-A Grubu Sınavından Alınan Puanlar Ne Kadar Süre Geçerlidir?
KPSS puanları iki (2) yıl geçerlidir. İki yıl içinde alınan puanın yeterli olabileceği yerlere başvurma hakkı bulunmaktadır.
UYARI: 2 (iki) yıl içerisinde yeni bir sınavın yapılmaması durumunda sınav sonuçları sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder. Ancak öğretmenlikte sınavın geçerlilik süresi bir yıla düşürülmüştür.
10- Bir Aday KPSS-A Grubu Sınavına Kaç Kez Katılabilir?
KPSS sınavına katılım sayısında sınırlama yoktur. Aday her yıl KPSS’ ye girebilir. Sınavda oturumların hepsine katılabilir.
11- KPSS-A Grubunda Taban Puan Uygulaması Var Mıdır?
KPSS-A grubunda taban puan, her kurumun açacağı sınava göre değişmektedir.
12- KPSS-A Grubuna Girenler KPSS-B Grubu Kadrolarına Başvurabilir mi?
KPSS’ ye lisans düzeyinde girenler A grubu kadroların giriş sınavlarına başvurunun yanı sıra, B grubu kadrolara ve Eğitim Bilimleri Sınavına da katıldıkları takdirde öğretmenlik yerleştirmelerine de başvurabilirler.
13- KPSS-A Grubu Kadrolara Girişte Askerlik Şartı Nedir?
KPSS’ ye giriş sırasında adaylardan askerlik belgesi istenmediğinden askerlik durumu ne olursa olsun erkek adaylar sınava girebilir.
UYARI: Kurum sınavlarına giriş sırasında askerlikle ilgisi bulunmaması veya askerliğini ertelenmiş olması gerekir.
14- KPSS-A Grubu Başvuruları Nasıl Takip Edilebilir?
Kurumlar, ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın sonuçlarının açıklanmasından sonra sınav duyurusunu tirajı yüksek en az üç ulusal gazetede yayınlamak durumundadırlar. Ayrıca kurumların ilanları DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI resmi sitesinden www.dpb.gov.tr veya BAŞBAKANLIK’A bağlı RESMİ GAZETE (www.rega.basbakanlik.gov.tr)den de takip edilebilir. Bu duyurularda kadro unvan ve sayısı, başka bir sınavın yapılıp yapılmayacağı, öğrenim koşulları ve diğer bilgilere yer verilmektedir.
Kılavuzda belirtilmeyen veya ismi geçmeyen kurumlar da bulunmakla beraber bu kurumlar tarafından da sınavlar açılabilmektedir. Bu durumun tam tersi nadir de olsa yaşanabilmekte yani kılavuzda kurum personel alacağını duyurmuş olsa bile sınav açmayabilmektedir.
15- KPSS-A’da Hangi Sınav Oturumları Yer Alır?
Müfettiş, uzman, kontrolör yardımcısı gibi kadrolara başvurmayacak olan lisans mezunu adayların cumartesi oturumunda sadece genel yetenek ve genel kültür testini alması (yabancı dil) yeterlidir. Diğer taraftan her lisans mezunu da müfettiş, uzman, kontrolör yardımcısı gibi kadrolara başvuramamaktadır. Genel olarak İİBF ve SBF mezunları ile bazı mühendislik mezunları bu gibi kadrolara başvurabilmektedir.

Yorumlar devre dışı.